Werkwijze en aanpak

Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Deze visie vormt de kern van mijn aanpak. Ik ben er van overtuigd dat de kracht en de ontwikkelrichting al in mensen zelf zit. Ze hoeven slechts een beetje geholpen te worden om de ingesleten organisatiepatronen herkenbaar, erkenbaar en hanteerbaar te maken.

Algemeen bekend is dat door jarenlange routine een omslag binnen een organisatie erg lastig kan zijn. Om nu te voorkomen dat mensen terugvallen in hun oude gedrag onderzoek ik eerst waarom dingen gaan zoals ze gaan. De verkregen resultaten en inzichten gebruik ik om medewerkers in hun kracht te zetten en ze te helpen om de antwoorden te vinden en invulling te geven. Zodat ze zelf een brug kunnen slaan naar de nieuwe gewenste manier van werken. Want een van buiten- of bovenaf opgelegde verandering is in mijn ogen gedoemd te mislukken.

In de afgelopen jaren heb ik diverse organisaties op allerlei verschillende managementniveaus leren kennen. Vanuit deze ervaring en expertise doorzie ik grondpatronen en cultuuraspecten waardoor ik effectief en daadkrachtig kan optreden. Ik ben rustig, waarderend en objectief en kan vrij van oordeel luisteren en spiegelen. Verantwoordelijkheid, ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke groei zorgen ervoor dat ik medewerkers, bij voorkeur zonder sturing, kan begeleiden naar gewenst gedrag. En daarmee leggen ze zelf de basis voor het beoogde veranderproces.

Mijn veranderrepertoire bestaat uit de volgende methoden en technieken:

 • Positiebepaling en vaststelling passende veranderstrategie (verbetering, verandering, vernieuwing ofwel 1e, 2e of 3e-orde verandering)
 • Meervoudig kijken
 • Systemische benadering
 • Argyris (Ladder Der Gevolgtrekkingen, Double Loop Learning)
 • Schrijven/verhalen als interventie (Story Telling)
 • Rode draden (wat werkt in theorie en hoe is dit te vertalen naar de veranderpraktijk)
 • Oplossingsgerichte therapie (de kleinst denkbare stap)
 • Waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry)
 • Omgaan met Verwaarloosde Organisaties
 • Organisatieontwerp Boonstra en Caluwe (Structuur en Processen/Betekenis en Beleving/Besluitvorming en Macht)
 • Soft Systems Methodologie (Rich Pictures)
 • Patroon(h)erkenning

 

Mijn coachrepertoire bestaat uit:

 • Beelddenken/Visualisatie
 • Clientgericht Coachen
 • Intuïtief Coachen
 • (Inner)Voice Dialogue
 • Spiral Dynamics
 • Levensfasebewuste Coaching
 • MBTI
 • Ontwikkelingsgericht Coachen
 • Oplossingsgericht Coachen
 • Socratisch Coachen, Systemisch Coachen

 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NOBCO en houd mij aan de Code of Ethical Conduct.