xixi verandermanagement

Verandering is in de huidige tijd vaak de enige constante binnen een organisatie. Het is een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Efficiënter en klantgerichter werken, kosten reduceren en het verbeteren van de kwaliteit. Bijna iedere werkgever en werknemer is er inmiddels wel bekend mee.

De praktijk is echter weerbarstig. Veel pogingen om zaken te veranderen mislukken. Dat is meestal een gevolg van een aanpak waarbij de verandering als een beheersbare ingreep van bovenaf wordt opgelegd. Terwijl het gedrag en de interactie tussen mensen vaak veel bepalender zijn voor succes. Mens en cultuur zijn essentiële factoren. Zo ook de gebruiken en patronen waarin ze elkaar gevangen houden.

Met XiXi Verandermanagement werk ik vanuit de overtuiging en ervaring dat het vermogen om te veranderen al in medewerkers zelf aanwezig is. Mensen staan meestal wel open voor een nieuwe koers. Als ze er zelf maar onderdeel van uit mogen maken en er een bijdrage aan kunnen leveren.

Ik vind het belangrijk om personen te betrekken, hun eigen verantwoordelijkheid te versterken en een open dialoog aan te gaan. Gedeeld inzicht in de dagelijkse gang van zaken geeft ruimte en verschuift de focus van problemen naar oplossingen en kansen. Want mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

“Ik heb Nicole leren kennen als een gedreven persoon die mensen aan zich bindt en met elkaar verbindt. Ze ‘mag’ doorvragen en ze doorziet snel wat maakt dat het niet goed loopt. Ze is niet opdringerig maar mensen merken direct dat ze er is. Ze benoemt zaken en krijgt anderen daarover in het goede gesprek én in actie! En daarvoor hebben we haar ook gevraagd. Het is gemakkelijk en fijn om met haar te werken. Resultaatgericht en vaak ook met veel lol! We vragen haar vaker voor een ingewikkelde klus. En dan zegt ze ook toe.’

Rob Hoogma
Voorzitter Raad van Bestuur Siza

‘Nicole heeft ons op inspirerende wijze meegenomen in het gedachtegoed over veranderen. Ze laat je ondervinden wat er gebeurt in een veranderproces en kennismaken met een uitgebreid veranderrepertoire met verschillende methoden en technieken voor analyse en interventies, geïllustreerd met een mooie praktijkcasus. Dat maakt het herkenbaar en nodigt uit om er zelf mee aan de slag te gaan.

Omdat Nicole de presentatie op maat maakt is deze zeer effectief. Door haar interactieve manier van presenteren, vol energie, zorgt ze voor een boeiende en inspirerende sessie van begin tot eind.

Genoeg stof tot nadenken én handvatten om mee aan de slag te gaan! Ik beveel een workshop of presentatie van Nicole zeker aan.’

Steven Raaijmakers,
Directeur Verzekeringen & Pensioenen bij Talent&Pro

‘Nicole is ondernemend, loyaal en betrouwbaar. Maar ook attent, in zowel grote dingen als kleine gebeurtenissen. In het laatste anderhalf jaar heb ik actief met haar samengewerkt. Zij heeft er als transitiemanager voor gezorgd dat onze ledenorganisatie (PGGM&CO) een grootschalige transformatie is ondergaan. Nicole heeft voor deze transformatie een waardevolle transitiefilosofie uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd. Zodanig dat er geen gaten zijn gevallen in de kritische bedrijfsprocessen.’

Niels F. Lievaart
Managing Director PGGM&CO

“Ik heb Nicole ervaren als iemand die heel makkelijk beweging kan maken. Ze is scherp in de analyse van grondpatronen, weet die ook hanteerbaar te maken en om te zetten in nieuw gedrag. Ze is direct en transparant en daardoor heel toegankelijk. Zeker in settings waar het wat onveiliger is, weet zij vertrouwenwekkend te handelen.’

Wieger Janse
Janse & Broeders
Sioo