xixi verandermanagement

Verandering is in de huidige tijd vaak de enige constante binnen een organisatie. Het is een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Efficiënter en klantgerichter werken, kosten reduceren en het verbeteren van de kwaliteit. Bijna iedere werkgever en werknemer is er inmiddels wel bekend mee.

De praktijk is echter weerbarstig. Veel pogingen om zaken te veranderen mislukken. Dat is meestal een gevolg van een aanpak waarbij de verandering als een beheersbare ingreep van bovenaf wordt opgelegd. Terwijl het gedrag en de interactie tussen mensen vaak veel bepalender zijn voor succes. Mens en cultuur zijn essentiële factoren. Zo ook de gebruiken en patronen waarin ze elkaar gevangen houden.

Met XiXi Verandermanagement werk ik vanuit de overtuiging en ervaring dat het vermogen om te veranderen al in medewerkers zelf aanwezig is. Mensen staan meestal wel open voor een nieuwe koers. Als ze er zelf maar onderdeel van uit mogen maken en er een bijdrage aan kunnen leveren.

Ik vind het belangrijk om personen te betrekken, hun eigen verantwoordelijkheid te versterken en een open dialoog aan te gaan. Gedeeld inzicht in de dagelijkse gang van zaken geeft ruimte en verschuift de focus van problemen naar oplossingen en kansen. Want mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden.

 

Recommendations
Stefan Sleijfer | Marjolein Balemans
| Maarten van Andel |
Rob Hoogma

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Stefan Sleijfer
Voorzitter Raad van Bestuur en Decaan Erasmus MC

“Het ontwikkelen en implementeren van ons nieuw geneeskunde-curriculum verliep niet snel genoeg. Nicole heeft -op basis van een scherpe analyse- gerichte interventies ingezet die hebben bijgedragen aan de noodzakelijke veranderingen in focus, structuur, besluitvorming en dynamiek. Dit heeft geresulteerd in een stevig fundament onder het nieuwe curriculum waardoor de eerste studenten in september 2024 met dit nieuwe curriculum kunnen gaan starten. Wij danken Nicole voor haar geweldige inzet!”

Marjolein Balemans
Manager Human Resources bij Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis – Nederlands Kanker Instituut

“Nicole is een zeer ervaren professional. Zij zorgt ervoor dat het team de opdracht met veel enthousiasme en energie aangaat, ze zet mensen in hun kracht. Zelf houdt zij de focus en ze geeft niet op bij tegenslag. Nicole luistert goed, stelt bij wanneer nodig en weet het politieke krachtenveld te besturen, maar Nicole is vooral zeer prettig om mee samen te werken.”

Maarten van Andel
Director at Fontys University of Applied Sciences

“Nicole Brunner heeft in de periode april t/m augustus 2021 het coronatestproject van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen in Eindhoven geleid. Zij heeft dit op voortreffelijke wijze gedaan. De beoogde projectresultaten zijn behaald, op tijd en ruim binnen budget. Dit is een prestatie van formaat, gezien de grote omvang en complexiteit van het project, de verschillende belangen en de voortdurend wisselende omstandigheden.
Nicole heeft dit bereikt met organisatorische sensitiviteit, effectieve communicatie, kordaat financieel beheer en focus op resultaten. Zij heeft de verschillende projectleden geënthousiasmeerd en waar nodig gechasseerd, met een goede balans tussen zakelijkheid en tact. Zij is daarbij een plezierige gesprekspartner geweest, met een professionele aanpak, opgewekte inslag en gevoel voor humor.

Ons coronatestproject is van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang. Nicole nam het projectleiderschap halverwege de looptijd over, heeft zich snel ingewerkt en direct de touwtjes in handen genomen. Dankzij haar is het project succesvol afgerond, met instemming en waardering van de financierende partijen en stuurgroepleden.”

Rob Hoogma
Voorzitter Raad van Bestuur Siza

“Ik heb Nicole leren kennen als een gedreven persoon die mensen aan zich bindt en met elkaar verbindt. Ze ‘mag’ doorvragen en ze doorziet snel wat maakt dat het niet goed loopt. Ze is niet opdringerig maar mensen merken direct dat ze er is. Ze benoemt zaken en krijgt anderen daarover in het goede gesprek én in actie! En daarvoor hebben we haar ook gevraagd. Het is gemakkelijk en fijn om met haar te werken. Resultaatgericht en vaak ook met veel lol! We vragen haar vaker voor een ingewikkelde klus. En dan zegt ze ook toe.”